Konsulent

Jeg tilbyder konsulenttjenester i form af rådgivning og sparring, inspiration samt generel assistance i forbindelse med f.eks.:


Udviklingsprocessen i den enkelte ungdomsskole
– den overordnede udvikling af organisationen

Hvordan skal den enkelte skole udvikle sig?

  • analyse af udgangspunkt samt kendte udfordringer
  • fastlæggelse af visioner, mål samt delmål
  • opbygning af projekt- og tidsplan samt projektgrupper
  • opfølgning på projektarbejdet, tidsplan, delmål og mål

Ledelsessparring

Hvordan kommer jeg/vi videre med en kompleks problemstilling?


Strategisk arbejde med specifikke indsatsområder

Hvordan kommer vi i gang med/videre med særlige arbejdsområder?

Eksempler:

MasterClass-tilbud i Ungdomsskolen
Markedsføring af Ungdomsskolen – herunder de sociale medier
De unges demokratiske dannelse
UngdomsHøring i kommunen
Folkeskolens timeløse fag i Ungdomsskolen
Samarbejdet m. folkeskolerne – og evt. andre kommunale parter

……


Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.